top of page

BACILLUS VIP

INTELIGENTNE BAKTERIE ODPOWIEDZIALNE ZA PLON

Wszystkie bakterie bacillus w preparacie tworzą przetrwalniki, co wyróżnia je i czyni odpornymi na wysychanie, wysokie temperatury, promieniowanie UV oraz zimno.

Korzyści:

1

Wytwarzanie substancji wzrostowych (aminokwasy, enzymy, fitohormony, stymulatory, itd.)

2

Przyspieszony wzrost kiełkowania roślin

3

4

5

6

Rozkład związków fosforowych do dostępnego fosforu roślinnego 

Większa biodostępność: azotu, potasu i żelaza.

Stymulacja wzrostu korzeni 

Zabezpieczenie roślin, w tym korzeni przed patogenami

7

Promowanie wzrostu roślin i kwitnienia poprzez zwiększenie dostępności składników odżywczych

8

Większa odporność roślin na długotrwałe warunki stresowe (brak wody i wysokie temperatury)

NPK BACILLUS VIP.jpg

Skład bakterii: 

1) Bacillus subtilis
2) Bacillus coagulans
3) Bacillus amyloliquefaciens 
4) Bacillus megaterium
5) Bacillus pumilus
6) Bacillus licheniformis
7) Bacillus laterosporus
8) Bacillus polymyxa

Bacillus subtilis

To gatunek bakterii, który może przetrwać w glebie przez długi czas i jest bardzo skuteczny w kolonizowaniu korzeni roślin.
Pobudza wzrost roślin poprzez zwiększenie tworzenia auksyny (IAA, IBA), wzmaga fotosyntezę oraz zwiększenia tolerancji roślin na stres.
Może działać bezpośrednio na inne drobnoustroje, wytwarzając różnorodne antybiotyki, które mają wpływ na grzyby lub bakterie. Może również działać pośrednio, stymulując roślinę do aktywacji własnych mechanizmów obronnych.
Bakterie te mogą zmniejszać lub eliminować szkody wyrządzane roślinom przez bakterie chorobotwórcze. Mogą szybko i masowo się rozmnażać i kolonizować w ryzosferze, zapobiegając infekcjom. 
Jednocześnie przekształcają materiały trudno przyswajalne w glebie w substancje łatwo przyswajalne przez rośliny uprawne, wspomagają wchłanianie i wykorzystanie składników pokarmowych oraz poprawiają stopień wykorzystania nawozów.

Bacillus coagulans

Zwiększa zawartość fosforu w glebie poprzez rozpuszczanie i uwalnianie niedostępnego fosforu. Produkuje fosfatazę i fitazę, która mobilizują fosfor z niedostępnych źródeł.

Bacillus amyloliquefaciens

Silnie kolonizuje przestrzeń korzenia, stymulującrozrost korzeni (włośników) również poprawia dostępność fosforu oraz możezwiększać odporność roślin na niektóre choroby.

Bacillus megaterium

Zwiększa zawartość fosforu w glebie poprzez rozpuszczanie i uwalnianie niedostępnego fosforu. Roślina z pomocą tej bakterii może więcej pobrać fosforu z zablokowanych złoży, z nawozu, z masy organicznej (słomy, poplonu, obornika) poprawiając w ten sposób lepsze odżywienie rośliny.

Bacillus pumilus

Zatrzymuje rozwój inwazyjnych mikroorganizmów i grzybów. Podobnie jak inne Bacillus spp., zarodniki B. pumilus wykazują ogólnie wysoką odporność na stresy środowiskowe, w tym ekspozycję na światło UV i wysuszenie oraz wysoką zawartość soli. Występuje naturalnie i jest szeroko rozpowszechniony zarówno u roślin jak i zwierząt. Wzrost bakterii na korzeniach roślin zapobiegakiełkowaniu Rhizoctonia i zarodników Fusarium.

Bacillus licheniformis

Jest w stanie rozkładać białka i ligniny w celu dostarczenia związków żywieniowych dla rośliny. Wykazano, że Bacillus licheniformis ma wiele korzystnych cech, które obejmują:– Produkcje antybiotyków, takich jak bacytracyna,– Wytwarzanie związków grzybobójczych o specyficznej aktywności przeciwko Fusarium.– Może skutecznie rozkładać materię organiczną w glebie, a tym samym zapewnia optymalne odżywienie rośliny

Bacillus laterosporus

Może wydzielać dużo chitynazy i hamować choroby grzybicze. Ma silną zdolność do hamowania szkodliwych bakterii, poprzez produkcje antybiotykowych substancji (laterosporin). Promuje wzrost korzeni i zwiększa zdolność wchłaniania składników przez korzenie. Może redukować pozostałości pestycydów. Przyczynia się do rozluźnienia gleby, (rozwiązuje problem twardej, zaskorupionej gleby. Poprawia wskaźnik wykorzystania nawozu.

Bacillus polymyxa

Wykazano, że Bacillus polymyxa sprzyja wzrostowi roślin poprzez szereg mechanizmów.
– Zdolność wiązania azotu przez bakterie, który to roślina może swobodnie wykorzystać dla promowania wzrostu.
– Poprzez produkcję hormonów, takich jak cytokininy, auksyny, etylen i gibereliny, które zwiększają ekspansję korzeni i wzrost roślin.
– Poprzez produkcję antybiotyków i związków przeciwgrzybiczych oraz tworzenie biofilmów na korzeniach roślin – na przykład biofilm utworzony na korzeniach pomidorów chroni roślinę przed więdnięciem bakteryjnym.
– Produkcja egzopolisacharydu, który przylega do cząstek gleby i korzeni roślin, pomaga w stabilizacji i poprawie struktury gleby.

Składniki: 

Naturalny kompleks żywych kultur bakterii bacillus, ekologiczna melasa z trzciny cukrowej, woda rewitalizowana.

Dawkowanie:

2 l/ha na 250 l. wody.

Stosowanie: 

Od wczesnej wiosny (min. temp. gleby od 8°C) do późnej jesieni.
Od 1 do 2 zabiegów w sezonie.

PRODUKT KUPISZ TUTAJ!

bottom of page