BACILLUS VIP

INTELIGENTNE BAKTERIE ODPOWIEDZIALNE ZA PLON

Wszystkie bakterie bacillus w preparacie tworzą przetrwalniki, co wyróżnia je i czyni odpornymi na wysychanie, wysokie temperatury, promieniowanie UV oraz zimno.

Korzyści:

1

Wytwarzanie substancji wzrostowych (aminokwasy, enzymy, fitohormony, stymulatory, itd.)

2

Przyspieszony wzrost kiełkowania roślin

3

4

5

6

Rozkład związków fosforowych do dostępnego fosforu roślinnego 

Większa biodostępność: azotu, potasu i żelaza.

Stymulacja wzrostu korzeni 

Zabezpieczenie roślin, w tym korzeni przed patogenami

7

Promowanie wzrostu roślin i kwitnienia poprzez zwiększenie dostępności składników odżywczych

8

Większa odporność roślin na długotrwałe warunki stresowe (brak wody i wysokie temperatury)

NPK BACILLUS VIP.jpg

Skład bakterii: 

1) Bacillus megaterium 
2) Bacillus amyloliquefaciens 
3) Bacillus pumilus 
4) Bacillus licheniformis
5) Bacillus coagulans
6) Bacillus laterosporus
7) Bacillus mucilaginosus
8) Bacillus polymyxa

Bacillus megaterium

Zwiększa zawartość fosforu w glebie poprzez rozpuszczanie i uwalnianie niedostępnego fosforu. Roślina z pomocą tej bakterii może więcej pobrać fosforu z zablokowanych złoży, z nawozu, z masy organicznej (słomy, poplonu, obornika) poprawiając w ten sposób lepsze odżywienie rośliny.

Bacillus amyloliquefaciens

Silnie kolonizuje przestrzeń korzenia, stymulującrozrost korzeni (włośników) również poprawia dostępność fosforu oraz możezwiększać odporność roślin na niektóre choroby.

Bacillus pumilus

Zatrzymuje rozwój inwazyjnych mikroorganizmów i grzybów. Podobnie jak inne Bacillus spp., zarodniki B. pumilus wykazują ogólnie wysoką odporność na stresy środowiskowe, w tym ekspozycję na światło UV i wysuszenie oraz wysoką zawartość soli. Występuje naturalnie i jest szeroko rozpowszechniony zarówno u roślin jak i zwierząt. Wzrost bakterii na korzeniach roślin zapobiegakiełkowaniu Rhizoctonia i zarodników Fusarium.

Bacillus licheniformis

Jest w stanie rozkładać białka i ligniny w celu dostarczenia związków żywieniowych dla rośliny. Wykazano, że Bacillus licheniformis ma wiele korzystnych cech, które obejmują:– Produkcje antybiotyków, takich jak bacytracyna,– Wytwarzanie związków grzybobójczych o specyficznej aktywności przeciwko Fusarium.– Może skutecznie rozkładać materię organiczną w glebie, a tym samym zapewnia optymalne odżywienie rośliny

Bacillus coagulans

Zwiększa zawartość fosforu w glebie poprzez rozpuszczanie i uwalnianie niedostępnego fosforu. Produkuje fosfatazę i fitazę, które mobilizują fosfor z niedostępnych źródeł.

Bacillus laterosporus

Może wydzielać dużo chitynazy i hamować choroby grzybicze. Ma silną zdolność do hamowania szkodliwych bakterii, poprzez produkcje antybiotykowych substancji (laterosporin). Promuje wzrost korzeni i zwiększa zdolność wchłaniania składników przez korzenie. Może redukować pozostałości pestycydów. Przyczynia się do rozluźnienia gleby, (rozwiązuje problem twardej, zaskorupionej gleby. Poprawia wskaźnik wykorzystania nawozu.

Bacillus mucilaginosus

Pomaga uruchomić w glebie niedostępny dla roślin potas oraz wpływa na poprawę struktury gleby, poprzez jej rozluźnienie. Jednocześnie może wydzielać naturalne hormony roślinne i wiele enzymów, które mogą zwiększyć odporność roślin na niektóre choroby. 

Bacillus polymyxa

Wykazano, że Bacillus polymyxa sprzyja wzrostowi roślin poprzez szereg mechanizmów.
– Zdolność wiązania azotu przez bakterie, który to roślina może swobodnie wykorzystać dla promowania wzrostu.
– Poprzez produkcję hormonów, takich jak cytokininy, auksyny, etylen i gibereliny, które zwiększają ekspansję korzeni i wzrost roślin.
– Poprzez produkcję antybiotyków i związków przeciwgrzybiczych oraz tworzenie biofilmów na korzeniach roślin – na przykład biofilm utworzony na korzeniach pomidorów chroni roślinę przed więdnięciem bakteryjnym.
– Produkcja egzopolisacharydu, który przylega do cząstek gleby i korzeni roślin, pomaga w stabilizacji i poprawie struktury gleby.

Składniki: 

Bakterie Bacillus, ekologiczna melasa trzcinowa, woda rewitalizowana.

Dawkowanie:

2 l/ha na 250 l. wody.

Stosowanie: 

Od wczesnej wiosny (min. temp. gleby od 8°C) do późnej jesieni.
Od 1 do 2 zabiegów w sezonie.

PRODUKT KUPISZ TUTAJ!